Orgelconcert Farmsumer kerk

Orgelconcert Farmsumer kerk

Op zaterdagavond 22 april heeft het eerste orgelconcert van het orgelseizoen 2017 plaatsgevonden in de Farmsumer Kerk. Het concert werd gegeven door Hayo Boerema, organist van de Grote of Sint -Laurenskerk te Rotterdam.

Op 20 mei geeft Leonore Lub een concert. Zij is organiste in Noordbroek. Leonore studeerde orgel en piano aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Later vervolgde zij haar studie orgel aan het Conservatorium in Arnhem bij Theo Jellema. Leonore speelt werken van Johann Sebastiaan Bach: Praeludium en Fuga in C BWV 547, Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654, César Franck: Prière en Loius Vierne: Troisième Symphonie opus 28.
Het concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 10,=.

Overige concerten in 2017 :
19 aug  Pieter Pilon herdenking Albert de Kerk
16 sep  Jan Hage organist Domkerk Utrecht
14 okt   Pieter Pilon CDpresentatie
26 dec  Harm Hoeve Kerstconcert
 

 
Geschiedenis van de Gereformeerde kerk Delfzijl Geschiedenis van de Gereformeerde kerk Delfzijl

Op 15 september 1835 werd de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Delfzijl geïnstitueerd door ds. H. de Cock (1801-1842). In het nu volgende verhaal  beperken we ons vooral tot de geschiedenis van de eerste honderd jaar. En we vullen het verhaal aan met enkele zaken die te maken hebben met de kerkbouw van de Kruiskerk (1953) en van de Getuigeniskerk (1968).
 

lees meer »
 
Vrijwilligers voor vakantieweken gezocht

Vrijwilligers voor vakantieweken gezocht

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk Nederland komt veel vrijwilligers te kort, met name zorgvrijwilligers. Er wordt gevraagd naar gediplomeerde verpleegkundigen of verzorgenden die graag een week van hun vrije tijd in willen zetten om ouderen (en anderen die zorg nodig hebben) te helpen om vakantie te vieren in de tehuizen van Het vakantiebureau. Het is een mooie combinatie van verzorgen zonder tijdsdruk en uitgebreid persoonlijke aandacht geven. Ook uit Delfzijl gaan er al jaren een aantal mensen naar deze vakantieweken, geholpen door de diaconie.
Informatie bij: 0318- 48 66 10

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar proberen we ook Zuid er bij te betrekken
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië


Dankzij o.a. de sokken en de opbrengst van de rommelmarkt/bazaar/boekenmarkt zijn we in staat om binnenkort weer een mooi bedrag over te maken naar het KinderOpvangCentrum “Jardim Colonial” in Brazilië.
Allemaal hartelijk dank voor uw medewerking.
We gaan weer werken aan nieuwe voorraad om zo dit centrum te kunnen blijven steunen.
Sokken kunt u bij mevrouw Stam bestellen. Ook kunnen we bijvoorbeeld gastendoekjes en badhanddoeken  voor u versieren. Leuke cadeautjes voor de komende feestdagen.
Misschien heeft u of een van uw familieleden of kennissen nog witte gebreide of gehaakte spreien in de kast liggen. We kennen iemand die ze graag wil hebben. Lichte beschadigingen geen probleem. Die kunnen we repareren.
U kunt bellen op 06 236 88 512.
Alvast hartelijk dank namens het team van Vrouwen voor Brazilië. De kinderen in Brazilië zullen u dankbaar zijn.
Frouwkje Klein

 
Catechisatie Catechisatie

CATECHISATIE
Voor iedereen tussen de 12 en 18/20!
Wil je iets meer weten over wat we in de kerk doen, wat er in de bijbel staat en waarom we nog altijd uit dat oude boek lezen, of ben je nieuwsgierig naar woorden als geloof, hoop en liefde en wat mensen in de kerk daarmee bedoelen, dan ben je dinsdagavond 25 oktober om half acht van harte welkom in het huis naast de Kruiskerk. We gaan dan afspreken hoe vaak we bij elkaar kunnen komen en op welke avond. Kun je die dinsdag niet maar zou je wel mee willen doen, stuur dan even een email naar
Ik hoop tot dan,
Ds. Albert Ferwerda

 
De PGD in 2025 De PGD in 2025

Mijn kerk is waardevol omdat . . . .
Dit moeten we behouden in de toekomst . . . .
Zo en zo stel ik mij de toekomst van onze kerkelijke gemeente voor . . . .

Vanuir je kracht, vanuit de schat  die je in handen gegevne is, kijken naar de toekomst van de kerk. Jullie zijn het zout der aanrede en het licht van de wereld, houdt Jezus zijn leerlingen voor. Op zondat 30 oktober zijn er na de kerkdiensten twee gemeenteontmoetingen, één in de Ark en één in Op de Wierde. Hier gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van onze kerkelijke gemeente. De kerkenraden hebben op 9 oktober hierover ook al gesproken. Het gaat hierbij om positieve verhalen over gemeente zijn in het spoor van het evangelie. Met elkaar kijken naar wat waardevol is en proberen vooruit te kijken naar 2025. Als we die waardevolle dingen goed inzetten, waar brengt dit ons dan in de toekomst?
De werkgroep Toekomst buigt zich over de PGD in 2025. Zij zal de gesprekken op deze zondagen begeleiden.

lees meer »
 
Nieuwe antependia in Farmsum Nieuwe antependia in Farmsum

De antependia (kanselkleden) zijn na vele jaren vervangen door nieuwe prachtige geweven kleden. Al vanaf de vierde eeuw -toen het christelijk geloof in het openbaar kon worden beleden- konden er gebouwen worden opgericht met een permanente altaartafel. Aanvankelijk werd die tefel bedekt met een wit kleed. Later werd dat een versierd kleed, aan de voorzijde afhangend (antependium). Vanaf de twaalfde eeuw werden bepaalde kleuren aan seizoenen van het liturgisch jaar verbonden, of aan bijzondere gebeurtenissen of dagen.Het witte antependium
Wit staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld. In de kerk is wit de feestkleur en verwijst naar Christus als het Licht van de wereld. Om het feestelijke te onderstrepen wordt ook de kleur goud en zilver door het wit heen geweven. Op het antependium van Farmsum is het Christusmonogram te zien met een deel van de wereldbol erachter. Dit monogram wordt gevormd door de erste twee Griekse letters van Christus, de X (Chi) en P (Ro). Christus mag sinds Pasen voor heel de wereld het teken van hoop zijn op toekomst aan de dood voorbij. Pasteltinten geven de aarde reliëf.


Het groene antependium
De groene kleur staat voor Gods trouw aan zijn schepping. Het is hoopvol dat de aarde telkens weer groen kleurt en vrucht voortbrengt. De kleur groen hangt in de kerk op de zondagen na Epifanie -vanaf ongeveer half januari- tot aan de Veertigdagentijd voor Pasen, en na de zondag na Pinksteren, de Drievuldigheidszondag is het groene kleed te zien tot aan Advent. In de groene tijd, de zogenaamde feestloze helft van het jaar, leeft de kerk alvast weer toe naar het eerstvolgende feest.
In Farmsum mag je het groene antependium zien als een wijds Groninger landschap. Tussen het jonge en rijpere groen is het goudgeel te zien van tarwe die zo geoogst kan worden. Aan de einder raakt de aarde de hemel. Links de stroom water waaruit het groen voeding ontvangt en rechts zijn er groene groeivormen te zien. Brood en vis zijn voortbrengselen van de vruchtbare aarde en het water, dagelijks voedsel, maar onder de zegen van de Heer betekenen ze meer dan dagelijks voedsel alleen. De drie klaverblaadjes linksonder herinneren aan symboliek op enkele grafzerken in de Farmsumer kerk en kunnen duiden op agrarische welvaart of landbezit.


Het rode antependium
In de kleur rood is vuur te herkennen, evenals de kleur van het bloed. Het is Gods Geest die mensen aanvuurt en in beweging brengt. Maar soms moesten mensen in de geschiedenis hun grote inzet met hun leven bekopen: het bloed der martelaren. Pinksteren is het feest van de Geest en daarom is de kleur in de kerk met Pinksteren rood. Ook bij de bevestiging van ambstdragers past de kleur rood: niet dat wij vandaag meteen verwachten dat het levensgevaarlijk is ouderling of diaken te zijn, maar wel vraagt inzet de nodige inspanning. We mogen vooral goede hoop hebben dat gewone mensen door Gods Geest geïnspireerd, tot dingen in staat zijn die ze vooraf niet hadden verwacht. Op het rode antependium van Farmsum is vooral veel vuur te zien. Vuur van de geest, vuur dat mensen verwarmt en aanmoedigt, vuur dat ook zuivert en reinigt. De duif symboliseert de geest van God die op mensen neerdaalt en mensen in beweging zet.
 

Het paarse antependium
Bij paars gaan de gedachten naar bezinning en inkeer maar ook naar rouw en verdriet. Paars kan ook gezien worden als zwart waar het licht doorheen gloort. In alle verdriet blijft er ook hoop. In de kerk zet de paarse kleur de toon voor de zes zondagen voor de voorbereiding op Pasen (de veertigdagentijd) en de vier zondagen voor voorbereiding op Kerstfeest (de Advent). Paars herinnert ons aan een realiteit die nog niet van pas is op Gods heil voor de aarde. Als voorbereiding op het grote feest maak je alvast je 'huis schoon' en ruim je struikelblokken op, zodat straks het feest ongehinderd gevierd kan worden. Ook bij begrafenis of crematie is paars een geëigende kleur om uiting te geven aan wat je voelt. Er is verdriet en een gevoelig gemis. En toch grijp je daarbij ook naar de gelovige hoop dat de dood niet het laatste woord heeft.
Het paarse antependium in Farmsum is soberder dan de andere. Groot valt het kruis over het hele doek. In het kruis is metaaldraad ingeweven, wat verwijst naar de geseling en marteling. Zo houdt het kruis ons in de liturgische tijd meer bezig dan anders. Er wordt ook van de volgelingen van Jezus Christus een weg gevraagd, waarbij lijden niet altijd is te vermijden.  Toch zijn niet alle zondagen in de paarse tijd even donker. In de Veertigdagentijd is de vierde zondag en in de Advent de derde zondag van lichtere kleur, rose. In de bijbehorende predikantenstola is de kleurovergang te zien van donkerpaars naar lichtpaars. In de donkere tijd gloort er licht: het komende feest werpt z'n schijnsel vooruit.

 
Gesprekskring 'Vreemd en Bizar'

Gesprekskring 'Vreemd en Bizar'

Bijbel lezen kan boeiend zijn. En tegelijk kom je in die Bijbel verhalen tegen die je niet graag aan je buren vertelt: te afschrikwekkend. Verhalen van moord, geweld, seksuele ontsporing en inhumane  'opdrachten van God', hoe rijm je die met een vredelievende godsdienst?
Juist omdat je met heel wat bijbel verhalen 'niets kunt', is het de moeite waard die verhalen eens in een geïnteresseerde groep te lezen en te zoeken naar een uitleg die recht doet aan mens en schepping.

lees meer »
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »