Wijkkerkenraad Zuid Wijkkerkenraad Zuid

Moderamen:
Predikant: ds. I.J. de Boer
Voorzitter: vacant, tijdelijk waarneming door ds. de Boer
Scriba: mw. G. v/d Velde - Westra
Dhr. P. Lanting
Dhr. J. van Doorn
Dhr. J. Dam
 

lees meer »
 
Geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis

ik geloof
in de illusie van gerechtigheid
waarin het voor de hele mensheid
goed is om te leven

en dat het onze taak is
om aan zulk een droombeeld te werken

ik geloof
in gelijke rechten voor alle mensen
in vrede en verantwoordelijkheid
dit geloof is pas een geloven
als het daad wordt
en er nooit toe leiden zal
aanspraak te maken
op exclusiviteit
 

ik geloof
in de liefde die veel verdraagt
in een open hand
in de weg
van mens tot mens

Uit: God is het antwoord niet

 

 
Vrouwenvereniging Dorcas

Vrouwenvereniging Dorcas

Laatste bijeenkomst voor de zomervakantie.

lees meer »
 
Stichting funerair erfgeod Farmsumer kerk Stichting funerair erfgeod Farmsumer kerk

Onlangs werd de Stichting Funerair Erfgoed Farmsumer Kerk in het leven geroepen. De grafzerken van Farmsum zijn inmiddels zeer bekend. Dat de negentiende eeuwse kerk zulke fraaie schatten bevatte en nog meer onder de grond verborgen houdt, had niemand vóór 2012 kunnen denken. De nieuwe stichting stelt zich dan ook ten doel : het instand houden van het funerair erfgoed in de Farmsumer Kerk, het eventueel blootleggen en restaureren van de nog verborgen grafzerken in de Farmsumer Kerk, het organiseren van open dagen, lezingen, tentoonstellingen en dergelijke voor een zo breed mogelijk publiek, het uitgeven van publicaties over het funerair erfgoed in de Farmsumer Kerk. De Farmsumer Kerk is voor bezichtigingen vanaf 6 mei t/m 9 september 2017 (Open Monumentendag) iedere zaterdag open van 14.00 – 16.00 uur. De kerk is eveneens op vrijdag 5 mei, Dag van de Vrijheid, van 10.00 – 16.00 uur open voor publiek. Voor bezichtiging op andere dan de aangegeven momenten kunt u zich wenden tot één van de leden van het bestuur, waarvan u de telefoonnummers hieronder vermeld vindt.
Piet Lanting                  : 0596 615418
Bert Veentjer                : 0596 614615
Kees Oosterveld           : 0596 627252
 

 
Herziening indeling zitplaatsen in de Kruiskerk Herziening indeling zitplaatsen in de Kruiskerk

Door terugloop in kerkbezoek en daardoor verspreid zitten is er behoefte ontstaan aan “bundeling”. Uitgangspunt is een vakindeling waardoor de samenzang optimaal is.
Sinds de zomervakantie “bundelen” we de middenvakken B en C en zijn vakken A (kant oud-papier container) en vak D (kant pastorie) niet bezet. Tijdens de proefperiode hebben we gelukkig vele positieve maar ook negatieve reacties ontvangen. We willen toe naar een optimale oplossing en daartoe willen we ook ervaring opdoen met zitten “rondom” de preekstoel en niet onder het balkon.
Rond de preekstoel betekent zitten in de vakken A, B, C en D. De mensen die gewend zijn in de vakken B en C kunnen blijven zitten en van de mensen die onder het balkon zitten, vragen we hun medewerking, tenzij er bezwaren zijn b.v. t.a.v. het geluid.
We willen ervaring opdoen vanaf maart tot het eind van de zomer en daarna een besluit nemen. Bij het besluit zullen we rekening houden dat er bij bijzondere gelegenheden meer plaatsen nodig zijn. We hopen dat de nieuwe indeling als een goede verbetering wordt ervaren. Schroom niet om tijdens deze periode ervaringen met ons delen.
 

 
Katholieke parochie maakt gebruik van de Kruiskerk

Katholieke parochie maakt gebruik van de Kruiskerk


De katholieke parochie heeft ons gevraagd of ze tijdelijk van de Kruiskerk gebruik mogen maken voor hun diensten, vanaf begin maart tot plusminus Pinksteren. In de St. Josefkerk zal in deze periode bevingsschade worden hersteld. De kerkenraad van de wijk zuid en de kerkrentmeesters staan hier zeer welwillend tegenover en zijn met de katholieken tot een overeenstemming gekomen over het gebruik van de Kruiskerk.
De katholieken zullen in deze periode elke zondag gebruik maken van onze kerk. Hun diensten zijn van 11.30 uur tot 12.30 uur. In de stille week vallen een aantal diensten samen, maar u zult er tijdig van op de hoogte worden gesteld  hoe dit wordt opgelost.

 
Leesgroep 2016

Leesgroep 2016

Met wat mensen willen wij dit boek met elkaar lezen. Het gaat om de vraag: hebben de Tien Geboden betekenis buiten geloof en kerk om? En hoe dan?
 
Wie mee wil doen, kan het beste contact opnemen met ds. de Boer, tel. (0596) - 61 37 23. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in september. Voor de volgende data kunt u contact opnemen met de predikant.

 
Middag voor Alleengaanden Middag voor Alleengaanden

Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.
 


Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen.

De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur.
De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel.
En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake.

ALLEN WELKOM !
 
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 8 maart a.s. om 14.30 uur in het Anker.

 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA!
Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,
 

lees meer »
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’

Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’

Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden. 

Het eerst volgende ‘koffie uurtje’ zal 20 april 2017 plaatsvinden in het gebouw ‘Op de Wierde’ en iedereen is natuurlijk hartelijk welkom. Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.

Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting

 
Vrouwengroep 'Dorcas' in Farmsum Vrouwengroep 'Dorcas' in Farmsum

De Vrouwengroep 'Dorcas' komt om de veertien dagen in het gebouw, 'Op de Wierde' in Farmsum, van 19.30 uur tot 21.00 uur op woensdag.

lees meer »