Wijkkerkenraad Noord Wijkkerkenraad Noord

Moderamen:
Predikanten: da. D. Ferwerda – Arends en ds. A. Ferwerda
Voorzitter: Tj. de Vries
Scriba: W. Mulder
mw. F. Riedstra       
B. Flobbe

lees meer »
 
1e Zondag in de 40 dagentijd 2017 1e Zondag in de 40 dagentijd 2017

: Sterk en Dapper, leef als Jezus, is het thema van de  40 dagentijd.
Zondag 5 maart is de eerste zondag en zien we het liturgisch bloemstuk staan.


Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die hem getoond worden
sterker dan alle machten
is
de kracht van Gods liefde
sta in die kracht.

 
Project veertigdagentijd en Pasen 2017 Project veertigdagentijd en Pasen 2017Geloof in het leven
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
Lezingen
De verhalen en thema’s zijn:

 

 
Eten in de ARK Eten in de ARK

In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In de Ark waren daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd.

Vanaf 17.30 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tussen 19.15 uur en 19.30 uur gaat een ieder weer naar huis. Kosten € 4,00 per persoon.

De eerst volgende maaltijd is op 16 mei 2017.             

Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de Ark of per telefoon.

Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail

 
De toekomst van onze Gemeente...... De toekomst van onze Gemeente......In de wijkgemeente Noord werd zondag 30 oktober 2016 aan de gemeenteleden gevraagd mee te denken over de toekomst van de PGD.
Ds. Evi de Vries, gemeenteaviseur, heeft met 'de commissie toekomst' deze bijeenkomst voorbereid.
In groepen kunnen we over veschillende vragen nadenken en van gedachten wisselen over de sterke punten van onze wijkgemeente en wat wij als belangrijk ervaren bij geloofsgesprekken, bij kerkdiensten of kerkenwerk.
Onder het genot van een kopje koffie met een krentenbol waren er zo'n 70 gemeenteleden druk in gesprek en konden we in alle rust en openheid zeggen wat ons blij maakt  in de kerk en wat voor ons belangrijk is. De laatste opdracht is: Wat denk je hoe onze Prot. Gemeente Delfzijl eruit ziet in 2018, in 2020, in 2022 of in 2025.
Alle gedachten werden op een post-it briefje geschreven en op een flap aan de muur geprikt.
Ds. Evi de Vries werkt met de commissie toekomst  de antwoorden uit en ter zijner tijd horen we hoe de toekomst van onze gemeente verder gaat.


 

 
Actie Boem Actie Boem

Actie Boem is samen met de knutselgroep van de ARK, een organisatie bestaande uit een aantal leden van Wijk Noord van de PG Delfzijl, die verschillende acties in en om de ARK houdt.
Voorbeelden zijn de kerstmarkten en het verzamelen van oud ijzer. De opbrengsten van de acties worden besteed in de ARK. Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengsten besteed aan goede doelen.
Afgelopen jaar hebben wij een bedrag van € 3000,- besteed aan de VERFRAAIING rond de ARK. Wat betreft de goede doelen, hebben wij deze keer een gift geschonken aan de Clinic Clowns, Zeemanshuis in de Eemshaven en aan de actie Schoenendoos.

 

lees meer »
 
Vrouwendienst Delfzijl Noord Vrouwendienst Delfzijl Noord

De Vrouwendienst Delfzijl Noord ondersteunt bij allerlei activiteiten in de wjkgemeente Noord.
Binnen de wijkgemeente Noord heeft de Vrouwendienst een belangrijke ondersteunende taak. Zij draagt zorg voor de bemensing van een groot aantal contactpersonen. Daarnaast verzorgt zij het verjaardag fonds.

Voor het verjaardag fonds wordt aan de gemeenteleden, middels een felicitatiekaart en een bijgevoegd zakje, een bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor diverse activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd, zoals:
- bloemen in de Eredienst
- attenties bij geboorte, jubilea enz.
- elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag
- om de 2 jaar een reisje enz. enz.
De Vrouwendienst bestaat uit 8 leden.
Voorzitster: Ria Oudman, Tel. 61 80 80
Secretaresse: Alberta de Vries, Tel. 62 57 45
Penningmeester: Femmy Riedstra, Tel. 61 74 88

 
Ontmoetingsmiddagen in de Ark Ontmoetingsmiddagen in de Ark

Elke 2e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag in de Ark. (in 2016: 13 okt., 10 nov. en 15 de. In 2017: 12 jan., 9 febr., 9 maart, 13 april en 11 mei).

De middagen, beginnen met een kleine meditatie, en zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar bv. dia’s of een dvd presentatie. 
Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Aan het eind van het seizoen gaan we een middag met elkaar op stap in de regio, met aan het eind, als traditie ... een visje eten in Termunten.
De ontmoetingsmiddagen starten weer op de 2e donderdag van oktober, om 14.30 uur in de Ark.
Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen of vragen:
Lida Raske, Tel. 61 50 86, Janny Elting, Martha Bolt en Femmy Riedstra,